Udvalg hos Boligkontoret Fredericia Skip til hoved indholdet

Sikrer den fortsatte udvikling

 

Vi har flere udvalg med repræsentanter fra organisationsbestyrelsen, ansatte og beboere, for at sikre udviklingen hos Boligkontoret Fredericia.

Herunder kan du se hvilke udvalg der er og hvem der deltager i udvalgene.

 

Bladudvalg

Udvalget står bag udgivelsen af vores beboerblad "Lejligheden" som udkommer 4 gange årligt.

Kursusudvalg

Planlægger og sikrer efteruddannelse af organisations- og afdelingsbestyrelserne – både interne kurser og kurser i regi af BL - Danmarks Almene Boliger.

Digitaliseringsudvalg

I en erkendelse af teknologiens enorme betydning for udviklingen af vores administrative funktioner og måden vi samarbejder og kommunikerer med vores beboere og beboerdemokrater.

IT er i dag produkter; i administration, kommunikation og i leveringen af services. 

Beboerdemokratiudvalg

I de seneste mange år har beboerdemokratiet foldet sig ud. Det at bo alment er blevet en særlig identitet.

Forvaltningsrevisionsudvalg

Udarbejder forslag til målsætninger og holder løbende øje med, at boligorganisationen følger de målsætninger, den har sat sig organisatorisk, socialt, politisk og økonomisk.

Energi og bæredygtigheds udvalg

Boligkontoret Fredericia har ambition om at tage del i ansvaret for at opnå dele af FN's 17 verdensmål.
Vi vil indenfor de muligheder vi har i den almene boligsektor, være med fremme i feltet.