Renovering - proces Skip til hoved indholdet

Attraktive og tidssvarende boliger

Når afdelingen skal have gennemført en byggeteknisk helhedsplan.

 

 

 • For at sikre gode og attraktive boliger vedligeholder og renoverer vi løbende vores boliger og afdelinger.

  Vi vil gerne gøre vores boliger attraktive for vores målgruppe og sikre os tidssvarende boliger til nutidens krav.

 • I samarbejde med rådgiver udføres projekt og budgetplanlægning.

 • Ved større byggesager skal tilbudsgivende entreprenører prækvalificeres, som er en forhåndsgodkendelse, til at byde ind på projektet.  

  Dette for at sikre tilbudsgiver har kompetence til at udføre arbejdet ud fra erfaringer og økonomisk soliditet.

 • Skema A er projektets forventede budget og det skal godkendes ved Landsbyggefonden, Fredericia kommune, af beboerne på et afdelingsmøde og organisationsbestyrelsen.

  På skema A fremgår den forventede nye husleje, efter renoveringen. 

 • Ved godkendelse af skema A, udføres et rådgiverudbud og projekteringen opstartes, hvor der laves tegninger og beskrivelser af projektet.

 • Efter projektering og udbud kendes den nærmere økonomiske ramme for byggeriet - skema B, som er en præcisering af skema A med et tilpasset budget.

  Skema B skal godkendes af Landsbyggefonden og Fredericia kommune. 

  Det er skema B, der er det økonomiske grundlag for at arbejdet kan igangsættes.

 • Rådgivere og entreprenører sikrer projektets gennemførelse i henhold til tidsplan og budget.

  Beboere genhuses i perioden, hvor deres bolig renoveres. 

 • Entreprenører afleverer projektet, som tages i brug af beboerne.

  I nogle renoveringssager er der løbende indflytning, som boligerne står klar.

   

 • Skema C er det endelige byggeregnskab, som skal godkendes af revisionen og Landsbyggefonden. 

 • Beboerne har medindflydelse på projektet og inddrages i byggeudvalg, der sammen med projektlederen sikrer beboernes medindflydelse. 

  Byggeudvalget vælges på det besluttende afdelingsmøde.

 • Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganiationer. 

  De støtter og udvikler almene boliger gennem forskellige låne- og tilskudsmuligheder med midler, de almene boligforeninger selv indbetaler til Landsbyggefonden.