Afdeling 404 - Christiansberg Skip til hoved indholdet

Ombygningen omfatter:

 

Med JORTON som hovedentreprenør totalrenoveres afdelingens 3 blokke med 78 boliger og 13 opgange fra foråret 2024 og frem til udgangen af 2025.

Beboere i afdelingen er i perioden hvor deres bolig renoveres i genhusning.

 

Projektleder: Simon K. Gade

 

Arbejder i boligerne

 • Nuværende indeliggende altaner inddrages til bolig
 • Nye køkkener og badeværelser
 • Nye gulve
 • Nye el, vand og varmeinstallationer
 • Varmeunit i den enkelte bolig med direkte afregning til leverandør
 • Centralt ventilationsanlæg inklusiv emhætte
 • Døre til boliger skiftes
 • Dørtelefon monteres

 

Arbejder i jorden

 • Regn- og spildevandsledninger på afdelingens matrikel
 • Fjernvarmeledninger
 • Vandledninger
 • Ny fiber forsyning
 • Ny el-forsyning

 

Arbejder i terræn

 • Ny belægning
 • Fælles terrasser
 • Nye områder foran opgangene
 • Beplantning
 • Central affaldsstation
 • Cykelstativer, tørrestativer og borde- bænkesæt
 • Vaskeplads
 • Klargøring med tomrør til el-ladestander
 • Asfalt på egne vej- og parkeringsarealer

 

Klimaskærm på bygninger

 • Udskiftning af tagplader, lægter mv. 
 • Tagrender og nedløb
 • Nye udhæng
 • Facader om-mures og påføres mere isolering
 • Nye lavenergi vinduer
 • Nye altaner på alle boliger