Afdeling 402 - Holbergshaven Skip til hoved indholdet

Renoveringen omfattede:

 

 • Renovering af kloak
 • Ny fjernvarmeforsyning og fremover med direkte afregning af forbrug til leverandører
 • Nyt hævet stiforløb fra fra vej/fortov og frem til boligerne
 • Hævet terrasse på havesiden og nyt plankeværk i en del af skel ved terrassen.
 • Omfangsdræn og isolering af sokkel på husene
 • Udskiftning af udvendige facadeplader på begge sider af boligen
 • Ny skalmur og isolering af gavle
 • Nyt terrændæk og nye installationer
 • Ombygning af boligerne til tilgængelighedsbolig inkl. nye indretningsmuligheder
 • Nyt køkken og nyt badeværelse
 • Nye gulve med gulvvarme
 • Nye gipslofter
 • Ny døre - både inde og udvendigt
 • Nye el-, vand- og varmeinstallationer
 • Ventilationsanlæg med varmegenvinding
 • Nyt tag og efterisolering af loftrum
 • Niveaufri adgang til boligerne

 

Om projektet

Mens boligerne renoveres, bliver de nuværende lejere genhuset i perioden, hvor renoveringen af deres bolig foregår.
Lejerne har fået forskellige valgmuligheder af indretning til deres bolig med forskellige plantegninger, forskellige køkkenindretninger mv.

De har haft mulighed for, at besøge en prøvebolig, inden de har truffet deres valg.

 

 

Se videoer af de første 4 boliger