Når du fraflytter Skip til hoved indholdet

Her får du en guide til, hvordan fraflytningen af din bolig foregår.

- så du kommer bedst muligt videre.

Vores boligbehov ændrer sig igennem tiden, og hos Boligkontoret Fredericia, kan du nemt opsige din bolig.

Vi håber dog, du bliver boende lidt længere.

 • Du kan nemt opsige din bolig hos Boligkontoret Fredericia, ved at udfylde og underskrive en opsigelsesblanket med dit MitID. Du finder opsigelsesblanketten på Min side under selvbetjening.

  Er du ikke digital, hjælper vi gerne og du kan træffe boligrådgivningen i vores åbningstider på tlf. 7622 1200.

  Du skal være opmærksom på, at betaler du til den interne venteliste, bortfalder din ret til at søge en ny bolig på denne liste, fra den dag du underskriver opsigelsen. Du kan kun søge videre på den almindelige venteliste.

   

  Hvor lang tids opsigelse er der?

  For almindelige boliger er opsigelse løbende måned + 3 måneder.

  Bor du i en af vores ungdomsboliger, er opsigelsen 6 uger frem til den første i en måned.

   

  Hvornår skal opsigelsen afleveres?

  Vi skal have modtaget din opsigelse senest den 1. i måneden, for at dit opsigelsesvarsel træder i kraft for nuværende måned.

   

  Forsøges min bolig udlejet før de 3 måneder?

  Hvis du opsiger din bolig i februar måned, og fraflytter den den 1. april og din opsigelse er med 3 måneders varsel til den 1. juni, vil vi sende din bolig ud i tilbud til genudlejning pr. 15. april og lykkes det at få den udlejet indenfor de 3 måneder, vil du naturligvis blive frigjort af boligen før.

   

  Plejeboliger

  I afdelinger hvor vi har plejeboliger, er der ved dødsbo et kortere opsigelsesvarsel, på løbende måned + 1 måned.

 • Mens du bor i din bolig og endnu ikke er fraflyttet, er det dig som beboer, der fremviser boligen til dem, som har fået boligen tilbudt, medmindre andet er aftalt.

  Ifølge aftale med dig, er der på tilbudsbrevet påført dit mobil nummer og eventuel træffetider.

   

  Hvem fremviser når jeg er fraflyttet?

  Når du fraflytter boligen,  og der har været afholdt fraflytningssyn, er det vores servicecenter som laver aftale med varmemester om fremvisning af boligen.  

   

  Derfor er det vigtigt for nye beboere at se boligen

  Selvom en boligafdeling har mange boliger af samme type, kan boligerne godt være forskellige indvendigt.

  Nogen har måske fået nyt køkken mens andre ikke har og der kan være fjernet en væg eller andet.

  Der kan i afdelingen have været renovering, hvor beboere har haft mulighed for at vælge imellem flere forskellige typer af køkken og sætte deres eget præg på boligen.

  Vi opfordrer altid nye beboere, til at se boligen som er blevet tilbudt dem, inden udfærdigelse af lejekontrakt.

 • Har du selv købt og installeret dine hårde hvidevarer, kan du overdrage dem til den næste lejer, når du flytter, hvis I har lavet en købskvittering.

  Eksempel på hårde hvidevarer.

  • Vaskemaskine
  • Opvaskemaskine
  • Tørretumbler
  • Køleskab
  • Fryser
  • Komfur
  • Emhætte

   

  Købskvittering

  Når du opsiger din bolig, modtager du købskvittering, for køb/salg af hårde hvidevarer. Har du selv købt og installeret dine hvidevarer, kan du overdrage dem til den næste lejer, når du flytter.

  Købskvitteringen skal skrives under af dig som fraflytter og ny tilflytter, såfremt I  har en aftale om overtagelse.

  Det er dig som fraflytter som har købskvitteringen med til fraflytningssynet.

   

  Råderetsarbejder ude?

  Overdækninger, skure og andet udenfor, hvor der ikke foreligger en godkendelse af Boligkontoret Fredericia, skal fjernes inden fraflytningssynet.
  Dette er ikke muligt, at overdrage til ny tilflytter.

   

  Effekter inde i boligen

  Alle rum tømmes helt for effekter der ikke tilhører lejemålet. Herunder også gardiner, persienner, tæpper, kabler og lignende.

 • Tidspunkt for afholdelse af fraflytningssyn af boligen, vil blive fremsendt digitalt senest 8 dage før fraflytningsdato, med mindre andet er aftalt.

  Boligen skal være ryddet og rengjort til synet. Nøgler, vaskekort mv. afleveres senest på synsdatoen til varmemesteren i afdelingen.

  Fraflytningssynet foretages af en synsmand og afdelingens varmemester.

  Du kan i afdelingens vedligeholdelsesreglement, læse hvilke regler der er for istandsættelse din bolig.

   

  Jeg kan ikke selv deltage til fraflytningssynet

  Deltager du ikke selv i fraflytningssynet, er det vigtigt at der laves en fuldmagt, til den person der deltager i stedet for dig. Personen skal kunne fremvise gyldig id.

   

  Ingen deltager i fraflytningssynet

  Så kan du aflevere nøgler, vaskekort mv, til din varmemester, inden fraflytningssynet skal udføres.

   

  Aflæsning af målere

  Boligkontoret Fredericia sørger for aflæsning af varme i de fleste afdelinger, du kan altid kontakte varmemesteren i din afdeling for yderligere information.

 • Når du skal gøre din bolig klar til fraflytningssyn har vi lavet denne guide, som er de punkter, som synsinspektøren gennemgår.

   

  • Lejeren er forpligtet til, at aflevere det lejede tilbage i samme stand som ved overtagelse. Fx skal gulve, skabe, skure, overdækninger mv. der ikke er godkendt af Boligkontoret Fredericia fjernes inden fraflytningssynet. 
  • Alle rum tømmes helt for effekter der ikke tilhører lejemålet. Herunder også gardiner, persienner, tæpper, kabler og lign.
  • Inventar, skabe og hylder vaskes af indvendig og udvendig. Radiatorer rengøres på forsiden, imellem flader og rør samt bagved og nedenunder.
  • Alt træværk, døre, fodlister, kontakter m.m. vaskes/tørres af.
  • Køleskab, komfur, emhætte og udluftningsventiler rengøres.
   Husk også rengøring af filteret i emhætten samt bag ved komfur og køleskab.
  • Toilet, håndvask, eventuelt badekar, bruser og vandhaner rengøres og afkalkes.
  • Vinduer, glas, rammer, karme og false rengøres.
  • Alle vaskbare gulve vaskes grundigt.
  • Hvis der hører en have til lejemålet, rengøres denne og græsset og hækken klippes. Alt affald og haveaffald m.m. fjernes.
  • Hvis der hører altan, pulterrum, kælderrum, loftsrum, skur eller garage til lejemålet ryddes og fejes disse områder.

  • Hvis du vælger at benytte din ret til selv at maleristandsætte din bolig, så er det vigtigt at du kontakter administrationen, før du går i gang.
  • Fyldning og spartling af huller og mærker i vægge er en del af maleristandsættelsen.
   Du sparer ikke noget ved selv at gøre det. Tværtimod er det ofte dyrt, når det skal gøres om – så lad være!

  • Hvis du ikke har mulighed for at deltage i synet, skal alle nøgler og evt. vaskekort afleveres i varmemesterens postkasse. Hvis du er i tvivl om, hvor mange nøgler der blev udleveret til din lejlighed, kan administrationen være behjælpelig.

  • Overdrag dine hårde hvidevarer, når du flytter.
   Har du selv købt og installeret dine hvidevarer, kan du overdrage dem til den næste lejer, når du flytter. Købskvitteringen skal skrives under af både fraflytter og tilflytter og afleveres til syn.
 • I forbindelse med fraflytningssynet modtager du et overslag på forventet beløb for istandsættelse og når den sidste håndværkerregning er modtaget udarbejder administrationen den endelige flytteafregning.

  Flytteafregningen indeholder oplysninger om eventuelt for meget betalt eller skyldig husleje, udgift til normalistandsættelse mv. ligesom det også vil fremgå, hvilke misligholdelsesarbejder der er udført i lejemålet, for din regning.

  I afdelinger, hvor der betales a conto forbrug, følger afregningen først når regnskabet for hele afdelingen foreligger.

   

  Penge tilbage

  Vi udbetaler de penge du har tilgode, til din Nem Konto, få dage efter vi har lavet den endelige flytteafregning.

   

  Efterbetaling

  Dækker dit indskud/depositum ikke flytteafregningen, modtager du en efterbetaling, med 8 dages betalingsfrist.

Login på Min side

Find opsigelsesblanket online