Fremleje af din bolig Skip til hoved indholdet

Fremleje, hvad skal jeg være opmærksom på?

 

Hvis du skal udstationeres, eller på længerevarende studieophold eller lignende, har du mulighed for at fremleje hele din bolig til andre.

Ved denne form for fremleje giver man adgang til en lejlighed "uden om ventelisten". Derfor er der meget stramme regler for, hvornår det er tilladt at fremleje hele sin bolig.

 

Hvor længe må jeg fremleje?

Fremlejen af din almene bolig, må højst vare i 2 år (i en sammenhængende periode), dog skal visse betingelser være opfyldt:

  • Du skal dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.
  • Du må ikke kræve en højere husleje, end den du selv betaler.
  • Det samlede antal personer, der skal bo i boligen må ikke overstige én person pr. beboelsesrum. Det vil sige, at en 2 rums bolig ikke må fremlejes til mere end 2 personer.

 

Delvis fremleje

Du har ret til at fremleje et værelse eller en anden del af din almene bolig. Du skal dog være opmærksom på følgende:

  • Du må højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum
  • Det samlede antal personer, der skal bo i boligen, må ikke overstige én person pr. beboelsesrum
  • Ved delvis fremleje må du ikke kræve en højere husleje end den, du betaler for hele boligen

 

Fremlejekontrakt

Du skal ansøge hos Boligkontoret Fredericia og lave en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer.

Kopi af fremlejekontrakten skal sendes til Boligkontoret Fredericia, inden fremlejeperioden begynder.

Selvom du har fremlejet din bolig, er det stadig dig der har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt, og at din bolig ikke bliver misligholdt.

Læs mere om fremleje

Folder udgivet af BL