Stil et forslag Skip til hoved indholdet

Ja eller nej til forslag

 

Et forslag skal være konkret, så det er nemt for beboerne som deltager i  afdelingsmødet at tage stilling til, om der skal stemmes ja eller nej.

Jo bedre et forslag er gennemarbejdet og formuleret, jo bedre er forståelsen for de resterende beboere i afdelingen, og det kan fremme godkendelsen af forslaget.

Du skal ikke deltage i afdelingsmødet, for at indsende forslag til afdelingsmødet, men det kan altid være en god idé at møde op, så du kan motivere forslaget inden afstemning.

 

Modtagne forslag

Administrationen forholder sig til de modtagne forslag, så der kan tages en snak med forslagsstiller, om en eventuel tilretning af ordlyden for forslaget, inden udsendelse af forslag til afdelingens beboere.

Forslag der er uden for afdelingsmødet kompetence eller forslag der ikke er konkrete, kan ikke stilles til afdelingsmødet. 

 

Formulering af forslag

Eksempel på forslag der ikke kan stemmes om:

"parasol i haven" kan der ikke stemmes om, da forslaget er ukonkret.

 

Eksempel på forslag der KAN stemmes om:

"At afdelingen køber og opsætter en stor markedsparasol på det flisebelagte areal ved legepladsen bag adresse nr. 34  - 38".

Dette forslag er konkret og det kan der stemmes ja eller nej til.

 

Hvornår skal forlag være indsendt?

Forslag skal være administrationen i hænde senest 3 uger før mødet afholdelse og disse offentliggøres digitalt for beboerne senest 1 uge før mødet.

Har du stillet et forslag til afdelingsmødet har du mulighed for at motivere det på afdelingsmødet, hvis du ønsker det.

 

Ændring af forslaget på mødet?

Det er muligt at lave mindre ændringer i forslaget, så længe det ikke viger væsentligt fra det indsendte forslag.