Ekstraordinært afdelingsmøde Skip til hoved indholdet

Afdelingsbestyrelsen indkalder til møder

 

Afdelingsbestyrelsen indkalder til ordinære afdelingsmøder og eventuelle ekstraordinære afdelingsmøder.

 

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdes når:

  • Afdelingsbestyrelsen finder anledning til det
  • Mindst 25 procent af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne behandlet
  • Afdelingsmødet på et tidligere tidspunkt har truffet beslutning herom
  • Organisationens bestyrelse anmoder afdelingsbestyrelsen herom

 

Det ekstraordinære afdelingsmøde er med en fast dagsorden og her har beboere ikke mulighed for at stille forslag, som til det ordinære afdelingsmøde.

Ellers er det samme procedurer, som ved afholdelse af det ordinære afdelingsmøde.

 

Eksempler på ekstraordinære afdelingsmøder

  • På et ekstraordinært afdelingsmøde i Nestlégården afdeling 312, besluttede 38 beboerne at søge om at etablere 9 familieboliger i den ene del - Syrenparken.
  • På ekstraordinære afdelingsmøder blev det besluttet at lave helhedsplan for Sønderparken og Korskærparken, med en gennemgribende renovering af boligerne til tidssvarende boliger.