Deltagelse på afdelingsmødet Skip til hoved indholdet

Kom med til årets afdelingsmøde

 

Husstanden (alle boliglejere i afdelingen) og disses myndige husstandsmedlemmer, har adgang til mødet.

Kom og hør hvad der er sket i din boligafdeling og mød dine naboer og vær med til at stemme om de forslag, der er indsendt.

Har man ikke tilmeldt sig inden tilmeldingsfristen, er det muligt at møde op på dagen.

Dagsordenen

På mødet kan der kun tages beslutninger vedrørende de punkter, der står opført på dagsordenen, samt rettidigt indkomne forslag. 

Alt skal på forhånd være bekendtgjort for beboerne.

 

Adgang med taleret

Afdelingsmødet kan godkende, at andre personer kan deltage i mødet med taleret, med uden stemmeret.

Afdelingsbestyrelsen fører kontrol med fremmødet.

 

Adgang uden stemmeret

Administrationens medarbejdere må gerne deltage, dog kan de ikke deltage i afstemninger.