Afdelingsmødet Skip til hoved indholdet

Kom og vær med

 

Alle beboere i afdelingen kan deltage i afdelingsmødet, her kan der fremsættes forslag og stemmes. Det er på afdelingsmødet at beboerne træffer beslutninger om alle forhold vedrørende driften og livet i afdelingen.

 

Hvad beslutter afdelingsmødet?

Der kan træffes beslutninger om forskellige arbejder og aktiviteter, som fx afholdelse af sommerfest, husdyr, glasinddækning af altaner, anvendelse af festlokaler osv.

 

Hvad stemmes der om på mødet:

  • Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
  • Indkomne forslag fra afdelingens beboere
  • Hvem der skal sidde i afdelingsbestyrelsen

 

Valg af afdelingsbestyrelse på afdelingsmødet

På afdelingsmødet vælger beboerne en afdelingsbestyrelse til at repræsentere dem imellem afdelingsmøderne. Afdelingsbestyrelsen skal sørge for, at de beslutninger som vedtages på afdelingsmødet bliver fulgt op.

Afdelingsbestyrelsen vælges ved simpelt flertal på et afdelingsmødet.

 

Hvad hvis der ikke er en afdelingsbestyrelse?

Er der i en afdeling ikke valgt en afdelingsbestyrelse, eller har den nedlagt sit hverv uden at være afløst en en ny afdelingsbestyrelse, varetages dens funktioner af organisationsbestyrelsen, der dog ikke arrangerer sociale arrangementer.