Afdelingsbestyrelsen Skip til hoved indholdet

Beboernes interesser

 

Afdelingsbestyrelsen skal varetage beboernes interesser,  og skal have visioner for udvikling af afdelingen og må ikke administrere og kontrollere.

Det er afdelingsbestyrelsen der skal sikre, at afdelingsmødets beslutninger udføres ud fra disse retningslinjer:

  • Afdelingsbestyrelsen foreslår
  • Afdelingsmødet beslutter
  • Administrationen udfører

 

Et bedre sted at bo

Afdelingsbestyrelsen skal påse, at der er god orden i afdelingen. De skal ikke selv udføre kontrol, men overordnet set skal de følge med i dagligdagen i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen medvirker også til udvikling af beboernes trivsel, ved blandt andet at fremme aktiviteter for afdelingens beboere.

 

Samarbejde

Arbejdet kræver et velfungerende og tillidsfuldt samarbejde mellem varmemesteren, administrationen, afdelingsbestyrelsen og afdelingens beboere.

Boligkontoret Fredericias vedtægter, danner grundlag for det beboerdemokratiske arbejde.

Afdelingsbestyrelsen skal varetage beboernes interesser og have visioner for udvikling af afdelingen.

 

Årets gang i afdelingsbestyrelsen:

Inspektøren, varmemesteren og afdelingsbestyrelsen afholder i fællesskab et årshjulsmøde hvert andet år eller efter behov. Her gennemgås bygningerne og udearealernes vedligeholdelsestilstand. Mødet foretages efter det ordinære afdelingsmøde, og i god tid inden det årlige budgetmøde afholdes.

 

I løbet af foråret afholdes et budgetmøde med deltagelse af afdelingsbestyrelsen og inspektøren. På budgetmødet fremlægger inspektøren et udkast til driftsbudgettet for det kommende budgetår, til afdelingsbestyrelsens kommentering og godkendelse. Driftsbudgettet har til formål at klarlægge afdelingens forventede udgifter og indtægter for det kommende budgetår.

 

Interne møder i afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen afholder egne interne møder og der laves dagsorden og et referat af møderne. 

Publicerede dokumenter kan afdelingens beboere se ved at logge ind på Min side.

 

Sammen om opgaven

Der er udarbejdet en "Håndbog for dig i afdelingsbestyrelsen". Den kan du finde på Min side og beskriver det nærmere arbejde for nuværende i afdelingsbestyrelsen eller til dig der er nysgerrig på arbejdet.

Læs "Håndbog for dig i afdelingsbestyrelsen" ved at klikke her - kræver login som beboer.